KROMOMİKOZ/KROMOBLASTOMİKOZ

Genel Bilgi, Genetik Değişiklikler/Etken Faktörler

Kromoblastomikoz, deri ve deri altı dokuyu etkileyen kabarık ve kabuklu lezyonlarla ilişkilendirilimiş kronik bir mantar (genellikle Fonsecaea Pedrosoi3 ) enfeksiyonudur. Çoğunlukla kol,bacak gibi uzuvlarda görülür, ancak vücudun herhangi bir bölgesini etkileyebilir. Kromoblastomikoz, toprakta, tahtada ve/veya çürüyen bitki içerisinde bulunan birkaç mantardan kaynaklanmaktadır. Genellikle kıymık gibi küçük bir yaralanma yoluyla cilde girer1. Tropikal ve subtropikal iklime sahip en yaygın alanlardır2. Kromoblastomikoz tedavisi, itrakonazol ve flusitozin gibi ilaçları, kriyoterapi veya ameliyatı içerebilir1,2.

Belirti ve Semptomlar

Klinik Bulgulara bakıldığında hastalığın ilerlemesi sürecinde gerçekleşen belirti ve semptomlar sırasıyla aşağıda verilmiştir ;

 • Küçük, sert kırmızı veya gri bir yumru olarak başlar1.
 • Yılda sadece 2 mm gibi çok küçük bir büyüme oranı göstermektedir1.
 • Sonunda, siğilli kuru bir nodül veya plak gelişir1.
 • Lezyonun merkezinde en azından kısmi yara izi oluşabilir1.
 • Etkilenen uzuv genellikle büyüyebilir (fil hastalığı)1.
 • İlkinin etrafında zamanla yeni lezyonlar gelişebilir veya enfeksiyon yeni bir bölgeye taşınabilir1.
 • Hiçbir rahatsızlığa neden olmayabilir ancak genellikle aşırı kaşıntı gözlemlenmektedir1.
 • Nadiren, uzun süredir devam eden kromoblastomikoz nedeniyle Skuamöz Hücreli Karsinom (SCC) oluşumu gerçekleşir1.
Medikal Terminoloji Bilinen Diğer Adı/Açıklama
Pruritus Kaşıntı
Anormal Ayak Fizyolojisi
Halka Şeklinde Kutanöz Lezyon  
Eritematöz Makül  
Eritematöz Plak  
Hiperkeratotik Papül  
Hiperparakeratoz  
Ağırlıklı olarak Alt Uzuv Lenfödemi  
Serpijinöz Kutanöz Lezyon  
Deri Altı Nodül  
Verüköz Papül  
Üst  Uzuvda Anormallik  
Tipik Olmayan Cilt  Yara İzi  
Hipopigmente Cilt Rengi  
Lenfanjektazi  
Tekrarlayan Bakteriyel Enfeksiyon  
Vasküler Cilt Anormalliği  
Anormal Akciğer Morfolojisi
Anormal Ağız Boşluğu Morfolojisi
Ankiloz
Ektropiyon Göz Alt Kapağında Sarkma
Göz Kapağı Retraksiyonu  
Yüz Şekli Deformasyonu  
İmmün Yetmezlik  
Keratokonjonkvit Sicca Kuru  Göz
Çoklu Kutanöz Maligniteler  
Osteoliz Kemik Dokusunun Yumuşaması
Skuamöz Hücre Karsinoması

Tablo 1: Bu tablo https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/1319/chromoblastomycosis#ref_8008 adresinden çevirilerek alıntılanmıştır.

Genetik Görülme Sıklığı

Hastalığın genetic olarak değerlendirilmesini ele alan bir çalışma yapılmamış,dolayısıyla bir bilgi bulunmamaktadır.

Kalıtım Paterni/Deseni

Hastalığın kalıtım paterni hakkında bir çalışma yapılmamış,dolayısıyla bir bilgi bulunmamaktadır.

Teşhis Yöntemleri ve Tedaviler

 1. Teşhis

Kromoblastomikoz histopatolojisi, cilt biyopsisinde, dematiase bir mantarın varlığını doğrulayan tipik kalın duvarlı koyu kahverengi “sklerotik” hücreler gösterebilir. Organizmanın duvarlarında bulunan melanin nedeniyle koyu renklidir1.

Sabouraud besiyerinde 25-30 C° antibiyotikli kültür, bir veya iki hafta sonra zeytin yeşili ila siyah renkte mantar kolonileri büyür. Sorumlu mantarı isimlendirmek zor olduğundan  dematiaceous mantarların neden olduğu enfeksiyon Phaeohyphomycosis olarak isimlendirilerek kullanılmaktadır1.

2.Tedavi

Nadiren, kromoblastomikoz kendiliğinden iyileşerek bir yara izi bırakır.

Tedavisi zor ve uzun olmakla beraber şunları içerebilir1:

 • İtrakonazol, posakonazol veya vorikonazol, muhtemelen terbinafin ile kombinasyon halinde,
 • Flusitozin,
 • Tiyabendazol,
 • Local Isıtma,
 • Kriyoterapi,
 • Etkilenen dokuyu tamamen çıkarmak için yapılan ameliyat1.

Hastalıkla İlişkili Genler

Bilinmiyor.

Hastalığın Diğer İsimleri

Kromomikoz – Kromoblastomikoz

Hastalıkla Benzer Özellik Gösteren(Karıştırılan) Diğer Hastalıklar

 • Sporotrikoz gibi diğer mantar enfeksiyonları,
 • Atipik mikobakteri enfeksiyonu, tüberküloz, cüzzam ve sifiliz gibi bakteriyel enfeksiyonlar,
 • Leishmaniasis gibi protozoal enfeksiyonlar,
 • Skuamöz hücre karsinoması,
 • Sedef hastalığı, diskoid lupus eritematoz gibi cilt bozuklukları1.

Referanslar

 1. Chromoblastomycosis. (n.d.). February 19, 2021 tarihinde https://www.dermnetnz.org/topics/chromoblastomycosis/ adresinden alıntılanmıştır.
 2. Chromoblastomycosis By Sanjay G. Revankar, By, Revankar, S., & Last full review/revision Jul 2019| Content last modified Jul 2019. (n.d.). Chromoblastomycosis – infectious diseases. February 19, 2021 tarihinde https://www.merckmanuals.com/professional/infectious-diseases/fungi/chromoblastomycosis adresinden alıntılanmıştır.
 3. Arguello-Guerra, L., Gatica-Torres, M., & Dominguez-Cherit, J. (2016). Chromomycosis. BMJ case reports2016, bcr2016215391. https://doi.org/10.1136/bcr-2016-215391