SEGAWA SENDROMU-TİROZİN HİDROKSİLAZ SENDROMU

Primer olarak hareket sistemini etkileyen bir hastalık olup, seyretme şiddetine göre incelenir.

Tirozin Hidroksilaz Enzimi: Tirozin hidroksilaz enzimi katekolaminlerin yani Dopamin, Epinefrin, Norepinefrin gibi uyarıcı maddelerin sentezindeki kilit enzimdir. Görevi katekolaminlerin öncüsü olan Dopa bileşiğini sentezlemektir. Dopamin maddesi fiziksel hareket ve duygusal davranışlarda görevli bir nörotransmitterdir. Epinefrin ve nörepinefrin ise otonom sinir sisteminde görevli moleküllerdir.(resim 1  buraya eklenecek)

Hastalığın hafif şiddetli haline DRD(Dopa responsive dystony) Dopa cevaplı distoni adını alır. Hastalar ekstremitelerini uygun olmayan pozisyonlarda tutar ve yürüme ile koşma eylemleri sırasında koordınsayon bozukluğu gözlenir. Bazı vakalarda sabit bir poziyonda dururlen titreme gibi olaylar(postural tremor) ve göz yuvarlaklarının yukarı doğru hareketlenmesi belirtileri de görülebilmektedir. Yaşlandıkça hareket güçlükleri artar ama doğru tıbbı tedaviyle her zaman iyiye yönelim görülür.

Hastalığın ağır seyrettiği durumlarda hastalık çocukluk parkinsonizmi ve ilerleyen çocukluk ensefalopotisi olmak üzere iki başlık altında incelenir. Genelde doğumdan hemen sonra görülürler ve tedavileri çok daha güçtür.

Çocukluk parkinsonizmi gözüken bebeklerde gecikmiş gelişme; destek olmadan oturamama; oyuncaklara erişememe, kavrayamama gibi motor beceri bozuklukları görülür. Özellikle ekstremitelerde katılaşmış kaslar, postur bozuklukları, göz kapağı düşüklüğü, yukarı doğru yuvarlanan göz hareketi görülebilir. Ayrıca otonom sinir sistemindeki bozulmalar da çok daha belirgindir ve mide asitlerini yemek borusuna akışı, homeostazın(kan şekeri,vücut sıcaklığı,tansiyon) düzenlenmesinde sıkıntı görülür.Çocuk parkinsonu olan kişilerde mental gerilik,konuşma bozuklukları,dikkat eksikliği ve psikiyatrik hastalıklar(depresyon,anksiyete,obsesis kompulsif bozukluk vb.) görülebilir

Çocuk Ensefalopotisi aşırı nadir gözükür.Beyin disfonksiyonu ve yapısal anomaliler sonucu oluşan zihinsel engellerle açığa çıkar.

Frekansı bilinmemektedir.Genomda tirozin hidroksilaz enzminin sentezindeki bozukluklar bu hastalığa yol açar.Otosomal resesif kalıtılır

Kaynaklar:

https://ghr.nlm.nih.gov/

Harper Biochemistry 11th edition