MYHRE SENDROMU

Genel Bilgi

Myhre sendromu, tüm vücuttaki bağ dokularını etkileyen nadir bir hastalıktır. Kalbin, solunum sisteminin, sindirim sisteminin ve derinin yapısını veya fonksiyonunu da etkileyebilir. Belirtiler arasında fibrosis (bağ dokusunda kalınlaşma ve bozulma), zihinsel engellilik, belirgin derecede farklı yüz özellikleri, iskelet anomalileri, veya çeşitli doğum kusurları vardır. Myhre sendromuna SMAD4 genindeki mutasyon sebep olmaktadır ve bu mutasyon bu hastalıktan etkilenmiş bireyde ilk defa meydana gelir. Şu ana kadar hiçbir hastada baba veya anneden çocuğa geçilmiş kalıtsallık görülmemiştir ve bu hastalık otozomal dominanttır ama şu ana kadar bu hastalığa sahip hiçbir bireyin çocuğu olduğu görülmemiştir. Her belirti için spesifik olarak o semptomun daha aza indirecek bir tedavi uygulanabilir, buna örnek olarak dokulara travma riskini sınırlama, doğum kusurlarına ya da komplikasyonlar için cerrahi yöntem ve öğrenme gecikmelerini veya davranışsal sorunları için rutin çalışmalar uygulanabilir.

Genetik Değişiklikler/Etken Faktörler                                                         Myhre sendromuna SMAD4 genindeki mutasyonlar sebep olmaktadır. Bu gen, vücuda hücre yüzeyinden hücre çekirdeğine kimyasal sinyaller göndermede kullanılan bir proteini yapmak için talimat verir. Çekirdek, hücrenin genetik materyalinin çoğunluğunu barındırır. Bu spesifik sinyal gönderme, hücrenin dışındaki çevrenin, hücrenin diğer proteinleri nasıl yaptığını etkiliyor. SMAD4 proteini, doğum öncesi ve sonrası gelişimini etkileyen diğer genlerin aktivitelerini kontrol etmek için diğer proteinlerle etkileşime girer. SMAD4 genindeki mutasyon, bu proteinin dayanıklılığını artırır ve bu da sinyal göndermeyi ve sinyallerin, diğer genlerin fonksiyonlarının nasıl olması için gereken iletişimi sağlamasını bozar. Bunlar da iskeletin, kalp kasının ve merkezi sinir sisteminin gelişiminin anormal olmasıyla sonuçlanır ve böylece Myhre sendromu semptomları ortaya çıkar.

Belirti ve Semptomlar

Myhre sendromu vücuttaki birçok organ ve sistemi etkileyebilir. Belirti ve semptomlar şunlardır:

 • Fibrosis (bağ dokusunun kalınlaşması ve yara izi görülmesi (sikatris)): kendi kendine veya bir ameliyattan sonra meydana gelebilir ve kalbi, akciğeri, sindirim sistemini ve deriyi etkileyebilir.
 • Hafif veya orta dereceli zihinsel engellilik
 • Konuşma kabiliyeti ve hareket sisteminin gecikmeli gelişimi
 • Doğuştan veya sonradan gelişen kalp problemleri: atardamar tıkanıklığı, yüksek tansiyon, perikard efüzyonu (perikard boşluğunda sıvı birikmesi), kardiyomiyopati (kalp yetersizliğine neden olan kalp kası bozukluğu)
 • Solunum bozuklukları, obstruktif ve restriktif akciğer hastalığı
 • Mide-bağırsak anormallikleri
 • Deride kalınlaşma
 • Otistik gibi davranışlar
 • İşitme kaybı
 • İskelet anomalileri: kısa boyluluk, sınırlı eklem hareketleri, kafatası kemiğinde kalınlaşma, omurilik anomalileri, geniş kaburga, az gelişmiş kalça kemiği, kısa el ve ayak parmakları
 • Belirgin derecede farklı yüz özelliklerine sahip olma: göz kapaklarında dar açıklıklar, derin veya çukur görünümlü gözler, ağızın dar olması, ince üst dudak ve öne çıkık çene.

Genetik Görülme Sıklığı

Myhre sendromu son derece nadir bir hastalıktır ve erkek ve kadınları eşit derecede etkiler. 60’dan fazla vakalar tıbbi geçmişte bildirilmiştir çünkü bazı vakalar teşhis edilememiş veya yanlış teşhis konmuştur bu yüzden gerçek görülme sıklığını belirlemek zordur.

Kalıtım Paterni/Deseni

Myhre sendromu otozomal dominant olarak kalıtılmaktadır.

Teşhis Yöntemleri ve Tedaviler: Myhre sendromu için geçici bir tanı genellikle tam bir klinik değerlendirme, karakteristik fiziksel bulguların saptanması, hastanın detaylı klinik özgeçmişi veya özel testler (özellikle gelişmiş görüntüleme teknikleri) ile ortaya konur. Karakteristik yüz özellikleri, iskelet anomalileri, ve/veya kalp kusurları da doğumda mevcut olabilir. Özel X-ray testleri iskelet anomali belirlemek için kullanılabilir. Gelişmiş görüntüleme teknoloji ile (örneğin, ekokardiyogram) kalbin bozukluğunun gerçek yapısı daha iyi görülebilir. Büyümede gecikme, anormal derecede sert eklemler, işitme bozukluğu geç bebeklik veya erken çocukluk dönemine kadar belirgin halde olmayabilir bu yüzden periyodik olarak düzenli kontroller önemlidir.

Bu hastalık için bir tedavi olmamakla birlikte genetik danışmanlığı bu hastalığa sahip bireyler ve aileleri için yararlı olmaktadır. Her semptom ve belirti için özel olarak doktorlarla bu belirtilerin en aza indirilmesi için görüşülebilir; örneğin, işitme bozukluğu için odyologla, kalp hastalığı teşhisi için kardiyologla, iskelet ve hareket sistemi ve bu sistemdeki herhangi bir problemin tedavisi için de ortopedist ile görüşülebilir.

Hastalıkla İlişkili Genler: SMAD4 genindeki mutasyon.

Hastalığın Diğer İsimleri

 • Facial dysmorphism – intellectual deficit – short stature – hearing loss
 • Laryngotracheal stenosis
 • Arthropathy, prognathism, and short stature
 • LAPS sendromu
 • Myhre’nin büyüme zihinsel eksikliği sendromu

Yüz dismorfizmi – zihinsel açık – kısa boy – işitme kaybı
Laringotrakeal stenoz
Artropati, prognatizm ve kısa boy
LAPS sendromu
Myhre’nin büyüme zihinsel eksikliği sendromu

Kaynaklar

https://ghr.nlm.nih.gov/condition/myhre-syndrome

https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/2572/myhre-syndrome

https://rarediseases.org/rare-diseases/myhre-syndrome/