KLİPPEL TRENAUNAY SENDROMU

Tanım

Klippel Trenaunay sendromu kan damarlarının, yumuşak dokuların (deri ve kaslar gibi) ve kemiklerin gelişimini etkileyen bir durumdur. Bozukluğun üç karakteristik özelliği vardır: şarap lekesi adı verilen kırmızı bir doğum lekesi, yumuşak doku ve kemiklerin anormal aşırı büyümesi ve toplar damar şekil bozuklukları.

Klippel Trenaunay sendromlu insanların çoğu şarap lekesi ile doğarlar. Bu tür bir doğum lekesi, cilt yüzeyine yakın olan küçük kan damarlarının şişmesi sonucu ortaya çıkar. Şarap lekeleri genellikle düzdür ve soluk pembeden  koyu vişne çürüğü rengine kadar değişebilir. Klippel Trenaunay sendromlu insanlarda şarap lekesi genellikle bir uzuvun (ekstremiteler, kol veya bacak) bir bölümünü kaplar. Etkilenen bölge yaşla birlikte daha açık veya koyu olabilir. Şarap lekeleri bazen açılıp kolayca kanayan küçük kırmızı kabarcıklar geliştirir.

Klippel Trenaunay sendromu aynı zamanda bebeklik döneminde başlayan kemiklerin ve yumuşak dokuların aşırı büyümesiyle ilişkilidir. Genellikle bu anormal büyüme bir uzuv (çoğunlukla bir bacak) ile sınırlıdır. Fakat, aşırı büyüme kolları veya nadiren gövdeyi de etkileyebilir. Anormal büyüme, ağrıya, ağırlık hissiyatına ve etkilenen bölgede hareketliliğin azalmasına neden olabilir.Eğer bu büyüme bir bacağın diğerinden daha uzun olmasına neden olursa,yürüme problemlerine de sebep olabilir.

Klippel Trenaunay sendromunun üçüncü  ana özelliği damarlardaki oluşum bozukluklarıdır. Bu anormallikler  varisli damarlardır (şişmiş ve sıklıkla ağrıya neden olan cilt yüzeyindeki bükülmüş damarlar) Bunların yerleşimleri genellikle üst bacakların ve baldırların kenarlarında görülür. Ekstremitelerdeki deri toplar damarlar(kol veya bacak )Klippel Trenaunay sendromlu kişilerde anormal olabilir. Derin toplar damarlardaki kusurlu oluşum, derin toplar damar trombozu (deep vein thrombosis, DVT) adı verilen bir kanın pıhtılaşma riskini arttırır. Eğer ki bir DVT kan dolaşımından geçip akciğerlere yerleşirse, pulmoner emboli (PE) olarak bilinen hayatı tehdit eden bir kan pıhtına neden olabilir.

Klippel Trenaunay sendromunun diğer komplikasyonları arasında, selülit adı verilen bir deri enfeksiyonu, sıvı birikimi (lenfödem) sebebiyle şişme ve anormal kan damarlarındaki iç kanamayı içerebilir. Daha seyrek olarak, bu durum bazı parmakların veya ayak parmaklarının kaynaşması (sindaktili olarak, yapışık parmaklılık) veya fazladan parmak varlığı (polidaktili, fazla parmaklılık) ile de ilişkilidir.

Görülme Sıklığı

Klippel Trenaunay sendromunun dünyadaki 100.000 kişiden en az 1’ini etkilediği tahmin edilmektedir.

Genetik Değişiklikler

Klippel Trenaunay sendromuna PIK3CA genindeki mutasyonlar neden olabilir. Bu gen, fosfatidilinositol 3-kinaz (PI3K) adı verilen bir enzimin bir alt birimi olan p110 alfa (p110α) proteinini yapmak için talimatlar sağlar. PI3K, hücre büyümesi ve bölünmesi (çoğalması), hücrelerin hareketi (göç) ve hücre sağ kalımı gibi birçok hücre aktivitesi için önemli olan kimyasal sinyalizasyonda rol oynar. Bu PI3K yapım işlevleri vücuttaki dokuların gelişimi için önemlidir.

Klippel Trenaunay sendromuyla ilişkili PIK3CA gen mutasyonları, p110α proteinini değiştirir. Değiştirilmiş alt birim, PI3K’yi anormal şekilde aktif hale getirir, bu da hücrelerin büyümesine ve bölünmesine sürekli izin verir. Artan hücre çoğalması, kemiklerin, yumuşak dokuların ve kan damarlarının anormal büyümesine neden olur.

Klippel Trenaunay sendromu, megalensefali-kapiler malformasyon sendromu da dahil olmak üzere PIK3CA genindeki mutasyonların neden olduğu aşırı çoğalma sendromlarından biridir. Bu koşullar birlikte, PIK3CA ile ilişkili aşırı büyüme spektrumu (PROS) olarak bilinir.

Klippel Trenaunay sendromlu herkes PIK3CA geninde bir mutasyona sahip olmadığından, tanımlanamayan genlerdeki mutasyonların da bu duruma neden olabileceği olasıdır.

Miras Deseni:

Klippel Trenaunay sendromu neredeyse her zaman serektir; bu da, ailede bozukluk öyküsü olmayan insanlarda meydana geldiği anlamına gelir. Araştırmalar, durumun kalıtsal olmayan gen mutasyonlarına bağlı olduğunu ileri sürdü. Somatik mutasyonlar olarak adlandırılan bu genetik değişiklikler, doğumdan önce gelişimin erken aşamalarında bir hücrede rasgele ortaya çıkar. Gelişme sırasında hücreler bölünmeye devam edildikçe, ilk anormal hücreden kaynaklanan hücrelerde mutasyon olur ve diğer hücrelerde olmaz. Genetik bir mutasyona sahip olan ve olmayan hücrelerin karışımı, mozaiklik olarak bilinir.

Teşhis ve Yönetim

Bu kaynaklar Klippel Trenaunay sendromunun tanı veya tedavisine yöneliktir:

– Boston Çocuk Hastanesi

– Wisconsin Çocuk Hastanesi: Kapiler Malformasyonu (Liman Şarap Lekesi)

– Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi: Kapiler Lenfatik Venöz Malformasyon

– Cleveland Kliniği

– Genetik Test Kayıt Defteri: Klippel Trenaunay sendromu

– Mayo Kliniği: Gonda Vasküler Merkezinde Vasküler Malformasyon Kliniği

– Seattle Çocuk Hastanesi

MedlinePlus’dan edinilen bu kaynaklar, çeşitli sağlık durumlarının teşhisi ve yönetimi hakkında bilgi sunar:

– Teşhis Testleri

– İlaç terapisi

– Cerrahi ve Rehabilitasyon

– Genetik danışmanlık

– Palyatif bakım

Bu Hastalık Durumu İçin Diğer İsimler

– Anjio-osteohitektofi sendromu

– Konjenital displastik anjiyopati

– Klippel-Trenaunay hastalığı

– KTS

Kaynakça:
1) https://www.omim.org/
2) https://rarediseases.info.nih.gov/diseases
3) https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php
4) https://ghr.nlm.nih.gov/condition
5)https://rarediseases.org/for-patients-and-families/information-resources/rare-disease-information/