HOLT-ORAM SENDROMU (HOS)

Hastalığın Diğer İsimleri
Kalp-el Sendromu,
Atrio Dijital Displazi,
Ventrikülo-radyal Sendrom,
Atrio Dijital Sendromu,
Kardiyok-uzuv Sendromu Type 1,
HOS 1,

Genel Bilgi

Holt-Oram sendromu, doğuştan kalp lezyonuyla ilişkili ekstremite ve omuz kuşağının anormallikleri ile karakterize otozomal dominant bir hastalıktır [1]. Holt-Oram sendromu olan kişilerin bileğinde normal olarak oluşmayan (gelişmeyen) en az bir kemik vardır. El, kol ve omuzlardaki diğer kemiklerde anormal şekilde gelişmemiş olabilir. Genellikle kemik anormallikler sadece röntgen ile tespit edilebilir. Holt-Oram sendromu olan çoğu insanda,kalbin oluşma şeklinden (doğuştan) veya kalbin atma şeklinden kaynaklanan sorunlarda dahil olmak üzere kalp sorunları vardır. Holt-Oram sendromu olan kişilerin yaklaşık %75’inde yaşamı tehdit edecek kalp sorunları vardır. En sık karşılaşılan problem kas duvarındaki
(septum) kalbin sağ ve sol taraflarını ayıran bir kusurdur. Holt-Oram sendromu olan bazı kimselerde, kalp sistemindeki kasılmaları koordine eden elektrik sistemindeki anormalliklerin neden olduğu kalp iletim hastalığı vardır. Holt-oram sendromu özellikleri Duane-Radial Ray
sendromu adı verilen bir durumla aynıdır; ancak, bu iki rahatsızlığa farklı genlerdeki mutasyonlar neden olur. [2]

Genetik Faktörler:

Holt-Oram sendromu TBX5 genindeki genetik değişikliklerden (patojenik varyantlar veya mutasyonlar) kaynaklanır. Sendrom otozomal dominant şeklinde kalıtsaldır. Çoğu gen gibi, TBX5 geni de bir çift halinde gelir (iki kopya). Otozomal dominant sadece bir tane değiştirilmiş TBX5 geninin kopyalarının, Holt-Oram sendromu belirti ve semptomlarına neden olması için yeterli olduğu anlamına gelir. TBX5 geninin biri anneden diğeri babadan gelir. [3]

Semptomlar:

Holt-Oram sendromunun belirti ve semptomları elleri, bilekleri, kolları ve kalbi etkileyen doğum kusurları içerir. El bileğindeki kemiklerden en az birine, anormal şekilde oluşan karpal kemiklere sahiptir. Holt-Oram sendromu olan kişilerde eksik baş parmak, uzun bir baş parmağı ön kolda kısmi veya tam kemik yokluğu, üst kolun az gelişmiş bir kemiği ve yaka
kemiğinin anormallikleri gibi ek kemik anormallikleri olabilir. Her iki üst ekstremite etkilenirse, kemik anormallikleri her iki tarafta aynı veya farklı olabilir. İskelet anormalliklerinin her iki tarafta da aynı olmadığı durumlarda, sol taraf genellikle sağ taraftan daha ciddi şekilde etkilenir. Holt-Oram sendromuyla ilişkili kalp defektleri herhangi bir soruna yol açmayabilir. Bunun yanı sıra solunum zorluğu, yorgunluk, pulmoner hipertansiyon gibi semptomlara neden olabilir.

Teşhis

Holt-Oram sendromunun teşhisi, bir kişinin el bileği kemikleri ve üst ekstremite diğer
kemiklerinin oluşma biçiminde değişiklik olduğu tespit edildiğinden şüphelenilebilir. Bir kişinin spesifik kemik değişiklikleri ve kişisel veya aile öyküsü atriyal septal defekt,ventriküler septal defekt veya kardiyak iletim hastalığı varsa tanı konulabilir. Bir doktor teşhis koymak için el, bilek ve kol röntgeni, kalbin yapısını inceleyen bir test (ekokardiyogram) ve kalbin elektriksel ritmi testini içeren testler isteyebilir ( elektrokardiyogram). Tanı, TBX5 geninin genetik testiyle de doğrulanabilir.

Tedavi

Kemik ve kalp problemlerinin ciddiyetine bağlı olarak, Holt-Oram sendromunun tedavisi,çocuk doktorları, cerrahlar, kardiyologlar, ortopedistler ve genetikçiler dahil olmak üzere bir uzmanlar ekibi gerektirebilir. El bileği kemiğinin ve diğer üst ekstremite kemik
problemlerinin tedavisi, düzeltici veya rekonstrüktif cerrahi, ekstremite protezlerinin kullanımı ve fiziksel veya mesleki tedavileri içerebilir. Tedavinin amacı, Holt-Oram sendromu olan kişilere üst ekstremiteyi mümkün olduğunca kullanmalarında yardımcı olmaktır. [4] Bu tedaviler, bir kişiye Holt-Oram sendromu teşhisi konduğu anda başlanırsa en
etkili olabilir. Bazı durumlarda, bilek ve üst uzuvlarda oluşan kemiklerin şeklindeki değişiklikler herhangi bir soruna neden olmayabilir veya herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyabilir. Bu gibi durumlarda, başka bir nedenden dolayı röntgen çekilmedikçe kemik
anormallikleri bile fark edilemeyebilir (rastlantısal bulgu).

Hafif kalp defekti veya kalp iletim hastalığı olan kişiler herhangi bir tedavi gerektirmeyebilir.
Diğer durumlarda, kalp ileti hastalığı, düzenli bir kalp atış hızını korumak için antiaritmik ilaçlar veya kalp pili ile tedavi edilebilir. Diğer kalp anormallikleri cerrahi ile tedavi edilebilir.
Spesifik cerrahi prosedür, kalp defektinin yeri ve ciddiyetine bağlı olacaktır.

Kalp defekti olan insanlar bakteri enfeksiyonu ve kalbin odaları ve kapaklarının (endokardit)
astarının iltihaplanması için yüksek risk altında olabilir. Enfeksiyon riskini azaltmak için cerrahi prosedürlerden önce antibiyotik verilebilir.
Sıklık Holt-Oram sendromunun 100.000 kişiden 1'ini etkilediği tahmin edilmektedir.

Kaynakça:
[1] https://www.omim.org/
[2] https://ghr.nlm.nih.gov/condition
[3] https://rarediseases.info.nih.gov/diseases