E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ ATAKSİSİ

   Diğer İsimler

 1. İzole E vitamini eksikliği ataksisi
 2. AVED
 3. Ailesel izole E vitamini eksikliği
 4. FIVE
 5. Seçici E vitamini eksikliğine sahip Friedreich ataksi fenotipi
 6. Friedreich benzeri ataksi

   Genel Tanım

E vitamini eksikliği olan ataksi , vücudun diyetten elde edilen E vitamini kullanma yeteneğini etkileyen bir bozukluktur. E vitamini bir antioksidandır, yani vücuttaki hücreleri serbest radikaller olarak adlandırılan kararsız moleküllerin zararlı etkilerinden korur. E vitamini eksikliği, hareketleri koordine etme zorluğu (ataksi) ve konuşma (dizartri), bacaklarda refleks kaybı (alt ekstremite flexisi) ve ekstremitelerde (periferik nöropati) duyu kaybı gibi nörolojik sorunlara yol açabilir. Bu duruma sahip bazı kişilerde görme kaybına neden olan retinitis pigmentosa adı verilen bir göz bozukluğu gelişmiştir. E vitamini eksikliği ataksisi olan çoğu insan 5-15 yaş arası hareket ile ilgili sorunlar yaşamaya başlar. Hareket sorunları yaşla birlikte kötüleşme eğilimindedir.

    Belirit ve Semptomlar

 AVED, periferik nöropati ve ataksi ile sonuçlanan merkezi sinir sistemini etkiler. Periferik nöropati, periferik sinir sistemi bozukluğunu gösteren genel bir terimdir. Periferik sinir sistemi, beyin ve omuriliği vücudun geri kalanına bağlayan tüm motor ve duyusal sinirlerden oluşur (yani, merkezi sinir sisteminin dışındaki sinirler). AVED’li bireyler, yalpalayarak yürüme veya hareketsiz dururken titreme gibi durumlarla beraber bacaklarda ilerleyen zayıflık geliştirirler. Ataksi, genellikle kararsız bir yürüyüşle sonuçlanan kas koordinasyonunun başarısızlığı olarak tanımlanır. Tedavi olmadan AVED, önemli zorluklara neden olup ilerleyebilir ve potansiyel olarak uzun yıllar boyunca etkilenen bir kişinin tekerlekli sandalyeye bağlı olmasına neden olabilir.

 Ek nörolojik bulgular arasında dokunma hissinin kısmi kaybı veya ağrı ve sıcaklığa duyarlılık da olabilir. Zamanla, bacaklardaki refleksler yavaşlayabilir veya olmayabilir (areflexia) ve başparmağın aşırı uzaması (hiperekstansiyon) ile anormal derecede yüksek kemerli bir ayak (pes cavus) gelişebilir. Boğaz kaslarının tutulumu yutma ve boğulmaya neden olabilir ve yemek yeme zorluğuna neden olabilir. Peltek konuşma (dizartri) de mevcut olabilir. Etkilenen bazı kişilerde titreme veya başın titremesi (titubasyon) gelişebilir. Akıl ve duygular nadiren etkilenir.

 Nörolojik semptomlara ek olarak, AVED’li bireyler, gözleri kaplayan zarın ilerleyen dejenerasyonuna neden olan büyük bir görme bozukluğu grubunun adı olan göz retinitis pigmentosa (RP) gibi göz anormallikleri de dahil olmak üzere vücudun diğer sistemlerini etkileyen semptomlar geliştirebilir. Etkilenen bazı kişiler retinada sarı “yağlı” birikintilere (ksantelazmata) sahip olabilir.

 Etkilenen bireyler ayrıca omurganın lateral veya yanal eğriliği (skolyoz), kalp kasının dejeneratif değişiklikleri (kardiyomiyopati) veya Aşil tendonunu etkileyen “yağlı” birikintiler (ksantomlar) geliştirebilir. AVED’li bazı bireyler bir çeşit distoni yaşayabilir. Distoni, genellikle vücudu anormal, bazen ağrılı, hareketlere ve pozisyonlara (duruşlara) zorlayan istemsiz kas kasılmaları ile karakterize edilen bir grup hareket bozukluğunun adıdır.

   Epidemiyolojisi

 Küresel yaygınlık bilinmemektedir, ancak popülasyona dayalı çalışmalar yapılmıştır ve yaygınlık yaklaşık 1 / 300.000’de tahmin edilebilir. AVED, Kuzey Afrika’da en sık görülen kalıtsal serebellar ataksidir. E vitamini eksikliği sıtmaya karşı koruma sağlayabileceğinden, Plasmodium ile enfekte bölgelerde AVED prevalansının daha yüksek olduğunu açıklayabiliriz.

   Kalıtım Modeli

 Bu durum otozomal resesif paternde kalıtsaldır yani her hücredeki genin her iki kopyasının mutasyonları vardır. Otozomal resesif koşulu olan bir bireyin ebeveynlerinin her biri mutasyona uğramış genin bir kopyasını taşır, ancak tipik olarak durumun belirtilerini ve semptomlarını göstermezler.

   Teşhis

 AVED’li bireylerde ergenlik başlangıcında aşağıdaki bulgulardan şüphelenilmesi gerekebilir: 

 • ilerleyen ataksi
 • Ellerin sakarlığı
 • Vücudunun mesafe nerede olduğunu bilme yeteneğinin kaybı (propriyosans)
 • Reflekslerin yokluğu (areflexia)
 • Hızlı, dönüşümlü hareketler yapamama (disdiadokokinezi)
 • Ayaklarla birlikte dik dururken, kollar gerilir ve gözler kapanırken sallanma veya düşme eğilimi (pozitif Romberg işareti)
 • Başını sallama hareketi (titubasyon)
 • Görme keskinliğinde azalma
 • Pozitif Babinski işareti (ayak başparmağının yukarı doğru hareketi ve ayağın tabanı sıkıca okşandıktan sonra ayakların havalandırılması)
 • Maküler atrofi 
 • Retinitis pigmentoza  (hasarlı retinaya sahip göz hastalığı)

 Laboratuvar çalışmaları tipik olarak plazma E vitamini konsantrasyonunun azaldığını ve normal seviyelerde lipoproteinleri (kandaki yağ veya diğer lipitleri birleştiren ve taşıyan proteinler) bulunduğunu gösterir. Yararlı olabilecek diğer çalışmalar şunlardır: sinir iletim çalışmaları , beyin görüntülemek ve sinir dokuları çalışmaları.

   Tedavi

 Tedavi, her gün alınması gereken yaşam boyu yüksek doz E vitamini desteğine dayanır. Erken tedavi edildiğinde, bazı belirtiler geri dönüşümlü olabilir; yaşlı hastalarda hastalık ilerlemesi yavaşlayabilir. Endeks vakalarının ailelerinde AVED gelişimini önlemek için presemptomatik bireylerde E vitamini koruyucu tedavinin uygulanıp uygulanamayacağı bilinmemektedir.

   Prognoz

 Tedavi edilse bile, hastalar sıklıkla kötü prognoza sahiptir ve 8 ve 20 yaşlarında tekerlekli sandalyeye bağlanırlar.

   Hastalıkla İlgili Genler

 TTPA genindeki mutasyonlar, E vitamini eksikliği ataksisine neden olur. TTPA geni karaciğer ve beyinde bulunan α-tokoferol transfer proteinini (αTTP) yapmak için talimatlar içerir. Bu protein, rejimden elde edilen (α-tokoferol olarak da adlandırılır) E vitamininin vücuttaki hücrelere ve dokulara dağılımını kontrol eder. E vitamini, hücrelerin serbest radikaller tarafından yapılabilecek hasarı önlemesine yardımcı olur.

 TTPA gen mutasyonları, αTTP proteininin aktivitesini bozar, bu da rejime ait E vitamini tutamaz ve kullanamaz. Sonuç olarak, kandaki E vitamini seviyeleri büyük ölçüde azalır ve hücreler içinde serbest radikaller birikir. Sinir hücreleri ( nöronlar) beyin ve omurilikte (merkezi sinir sistemi) serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı özellikle savunmasızdır ve bu hücreler E vitamininden yoksun olduklarında ölürler. Sinir hücresi hasarı, hareket ve diğer E vitamini eksikliği ataksisi özellikleri ile ilgili sorunlara yol açabilir. 

   Kaynakça

http://www.forgottendiseases.org/assets/Ataxia_Vitamin_E_Deficiency.html