BOWEN-CONRADI SENDROMU

Bowen-Conradi sendromu, vücudun bir çok bölümünü etkileyen ve genellikle bebeklik döneminde ölümcül olan bir hastalıktır. Bu hastalıkla doğan bebeklerde düşük doğum ağırlığı, emme problemleri ve çok yavaş büyüme görülür. Başları genel popülasyona göre küçüktür(microcephaly) fakat genişlik olarak beklenenden uzundur.(dolicocephaly)

Karakteristik yüz belirtileri ise basık burun ve küçük çenedir(mikrognathia).

Ayrıca yüzük parmağa ya da tersine doğru eğrilmiş küçük parmak(fifth finger clinodactyly) veya tamamen fleksiyon halinde pembemsi parmaklar(camptodactyly) vardır. Ayakta Rocker-Bottom deformitesi görülür. Eklem hareketleri kısıtlıdır.

Bazı hastalar nöbetler geçirir. Böbrek, kalp, beyin ve diğer organlarda yapısal anomaliler olabilir. Yarık dudak, yarık damak görülebilir. Erkek bebeklerde üretranın penis başının alt kısmına açılması(Hipospadias), inmemiş testis(cryptorchidism) olabilir.

Bowen-Conradi sendromu ile doğan çocuklar genelde gülme ya da oturma gibi gelişimsel becerileri elde edemezler. Çoğu hasta 6 aydan fazla yaşayamaz.

Görülme Sıklığı

Bowen-Conradi Sendromu en sık Kanada ve Amerikada’da yaşayan Hutterite populasyonunda görülür. Sıklık 3 Hutterite mezhebi insanları arasında yaklaşık olarak 1/355’tir.

Hutterite popülasyonu dışında da bu hastalığa benzer semptomları olan bebekler tıp literatüründe vardır fakat Dünya genelinde sadece 9 tanedir, genetik tanı yapılmamıştır.

Hastalığın Sebebi

Hastalık 12p13.3 lokasyonunda yer alan EMG1 genindeki mutasyondan kaynaklanır. Bu gen hücreler için gerekli olan proteinlerin oluşturulmasından sorumlu olan ribozomların yapımı için talimatlar içermektedir. Ribozomlar hücre içinde nükleolus yani çekirdekçik isimli organelin içinde yapılmaktadır.

Mutasyonun EMG1 gen ürünü olan proteinde unstabilite oluşturduğu ve bunun sonucunda çekirdekçik içinde bu proteinin azaldığı düşünülmektedir. Bu da ribozom yapımını azaltacağından, hücrelerin büyümesinde ve bölünmesinde problemler çıkacaktır.

Fakat bu mutasyonun Bowen-Conradi hastalığının spesifik semptomlarının ortaya çıkmasına tam olarak nasıl sebep olduğu henüz bilinmemektedir.

Kalıtım

Hastalık otozomal resesif olarak kalıtılmaktadır. Her hücrenin karşılıklı iki geni de mutasyona sahiptir. Ebeveynler mutasyonlu genden bir kopya taşırlar, fakat hastalıkla ilgili herhangi bir semptom göstermezler.

Hastalığın Diğer İsimleri

Bowen-Conradi Hutterite Sendromu

Bowen Hutterite Sendromu

Hutterite tipi Bowen Sendromu

BWCNS

Hutterite Sendromu

Tanı-Tedavi

Tanı için şüphelenilen olgularda genetik test yapılmalıdır.

Antenatal amniyosentez ya da koryonik villus örneklemesi ile tanı konulabilir.

Trizomi 18 ayırıcı tanı için düşünülebilir.

Tedavi ancak semptomlara yöneliktir. Hastaların beslenme kapasiteleri bozuk olduğundan beslenme tüpü(ağızdan gıda alamayan hastayı sıvı gıdalarla besleme amacıyla burun ya da ağız yoluyla mideye iletilen tüp) kullanmak gerekli olabilir.

Kaynaklar

  • Armistead J, Khatkar S, Meyer B, Mark BL, Patel N, Coghlan G, Lamont RE, Liu S, WiechertJ, Cattini PA, Koetter P, Wrogemann K, Greenberg CR, Entian KD, Zelinski T, Triggs-Raine B.Mutation of a gene essential for ribosome biogenesis, EMG1, causes Bowen-Conradi syndrome.Am J Hum Genet. 2009 Jun;84(6):728-39. doi: 10.1016/j.ajhg.2009.04.017. Epub 2009 May 21.

Citation on PubMed:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19463982

Free article on PubMed Central:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2694972/

  • Armistead J, Patel N, Wu X, Hemming R, Chowdhury B, Basra GS, Del Bigio MR, Ding H, Triggs-Raine B. Growth arrest in the ribosomopathy, Bowen-Conradi syndrome, is due to dramaticallyreduced cell proliferation and a defect in mitotic progression. Biochim Biophys Acta. 2015 May;1852(5):1029-37. doi: 10.1016/j.bbadis.2015.02.007. Epub 2015 Feb 20.

Citation on PubMed:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25708872

  • Armistead J, Triggs-Raine B. Diverse diseases from a ubiquitous process: the ribosomopathyparadox. FEBS Lett. 2014 May 2;588(9):1491-500. doi: 10.1016/j.febslet.2014.03.024. Epub 2014Mar 19. Review.

Citation on PubMed:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24657617

  • Lamont RE, Loredo-Osti J, Roslin NM, Mauthe J, Coghlan G, Nylen E, Frappier D, Innes AM,Lemire EG, Lowry RB, Greenberg CR, Triggs-Raine BL, Morgan K, Wrogemann K, Fujiwara TM,Zelinski T. A locus for Bowen-Conradi syndrome maps to chromosome region 12p13.3. Am J MedGenet A. 2005 Jan 15;132A(2):136-43.

Citation on PubMed:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15578624

  • Lowry RB, Innes AM, Bernier FP, McLeod DR, Greenberg CR, Chudley AE, Chodirker B, MarlesSL, Crumley MJ, Loredo-Osti JC, Morgan K, Fujiwara TM. Bowen-Conradi syndrome: a clinical andgenetic study. Am J Med Genet A. 2003 Jul 30;120A(3):423-8.

Citation on PubMed:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12838567

  • Sondalle SB, Baserga SJ. Human diseases of the SSU processome. Biochim Biophys Acta. 2014Jun;1842(6):758-64. doi: 10.1016/j.bbadis.2013.11.004. Epub 2013 Nov 12. Review.

Citation on PubMed:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24240090

Free article on PubMed Central:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4058823/

  • ALL (2017) Orphanet: Bowen Conradi syndrome, net. Available at: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=en&Expert=1270 (Accessed: February 19, 2019).