ADENOZİN MONOFOSFAT DEAMİNAZ EKSİKLİĞİ

Hastalığın Tanımı

Adenozin monofosfat (AMP) deaminaz eksikliği, hareket için kullanılan kasları (iskelet kasları) etkileyebilecek bir durumdur.. Semptomlar yaşayan insanlar genellikle egzersiz sonrası yorgunluk, kas ağrısı , kramplara veya uzun süreli fiziksel aktiviteye (egzersiz intoleransı) sahiptir.AMP deaminaz eksikliği ile ilişkili egzersiz intoleransı genellikle çocukluk veya erken yetişkinlik döneminde belirginleşir.

Hastalığın Diğer İsimleri

  Bu bilgi Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Genetik ve Nadir Hastalıklar Bilgi Merkezi (GARD) tarafından sağlanmaktadır.

  • AMP deaminaz 1 eksikliği
  • Miyoadenilat deaminaz eksikliği
  • AMPD1 eksikliği
  • Miyoadenilat deaminaz eksikliğine bağlı miyopati
  • MMDD
  • Adenozin monofosfat deaminaz eksikliği
  • AMP deaminaz eksikliği        

Genetik Görülme Sıklığı

AMP deaminaz eksikliği, beyaz popülasyonlarda en sık görülen kalıtsal kas bozukluklarından biridir ve 50 ila 100 kişiden 1’ini etkiler.

Afrika kökenli Amerikalılarda prevalans daha düşüktür ve 40.000 kişiden yaklaşık 1’ini etkilemektedir .Japon nüfusunda daha az yaygındır.

Klinik Belirti ve Semptomlar

Birçok insanda adenozin monofosfat deaminaz 1 (AMPD1) eksikliği herhangi bir belirtiye neden olmaz.Semptomları olan kişiler genellikle egzersiz sonrası kas ağrısı (miyalji) veya halsizlik veya uzun süreli fiziksel aktivite gösterir. Genellikle daha çabuk yorulurlar ve diğerlerinden daha uzun süre yorgun kalırlar. Bazı insanlar daha şiddetli semptomlara sahiptir, ancak bu semptomların sadece AMPD1 eksikliğine veya ek faktörlere bağlı olup olmadığı belirsizdir.

Epidemiyoloji

Kafkas nüfusunun yaklaşık% 1-2’si, miyoadenilat deaminaz eksikliğine neden olan genetik kusuru taşır, ancak taşıyıcıların sadece az bir kısmında belirtiler görülür.

Vaka raporlarında ve hasta serilerinde bozukluğu olan birkaç yüz hasta rapor edilmiştir.Erkekler ve kadınlar eşit derecede etkilenir.

Etiyolojisi

Bu hastalığı olan hastaların büyük çoğunluğu AMPD1 (adenosin monofosfat deaminaz 1) genindeki anlamsız C34-T mutasyonu için homozigottur.Bu mutasyon erken durdurma kodonu oluşturur, böylece enzimatik olarak aktif bir proteinin sentezini önler.Eksiklik, pürin nükleotid döngüsünü ve dolayısıyla kas enerjisi üretimini bozar.

Kalıtım paterni/ Deseni

Bu durum otozomal resesif bir paternde kalıtsaldır, yani her bir hücredeki genin her iki kopyasında mutasyonlar vardır.

Otozomal resesif durumu olan bir bireyin ebeveynlerinin her biri mutasyona uğramış genin bir kopyasını taşır.

Teşhis yöntemleri

Kas, adenilat deaminaz aktivitesi eksikliği gösteren bir kas biyopsisinin histokimyasal boyanmasına veya biyokimyasal analizine veya hastalığa neden olan mutasyonun moleküler tanımlanmasına dayanır.

Fishbein ve diğ. (1978) şunları kaydetti:

AMPD1, iskelet kasında diğer dokulardan 10 kat daha yüksektir. Sünger sıkma egzersizinden sonra artan plazma amonyak (laktata göre) bu bozuklukta düşük olabilir, bu da yararlı bir klinik test olabilir.

Tedavi

Ne yazık ki, bu bozukluk için tıbbi bir tedavi yoktur. Belirtiler D-riboz uygulamasıyla düzelir. Bununla birlikte, bu şekerin etkileri sadece kısa sürelidir ve sonraki günlerde hiçbir yararlı etkisi yoktur.

Kaynakça

https://ghr.nlm.nih.gov/condition
https://rarediseases.info.nih.gov/diseases
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php
https://www.omim.org/